Оферта от ЕЛ ИНС ПРОЕКТ- ЕООД  за контакт : 0878 65 55 21  инж.Б. Личев  
ОБЕКТ:  Сезонна постройка - вилна сграда и плътна ограда до 2,20m
АДРЕС:  УПИ ХVІ - 456, кв. 47, с. XXXX, oбщ. Луковит
           
по ред НАИМЕНОВАНИЕ Мярка Коли-чество Ед.цена матер Ед.цена труд цена
1 2 3 4      
  Аристорна защита  40кА - iPF40 40KA 340V 3P+N  с предпазител С 25 А Schneider Electric бр. 1 250,00 лв. 5,00 лв. 255,00 лв.
  Дефектнотокови защити Vigi 16 A 30mA бр. 3 55,00 лв. 5,00 лв. 180,00 лв.
  Дефектнотокови защити Vigi 25A 30mA бр. 2 55,00 лв. 5,00 лв. 120,00 лв.
  Предпазители C60N 3P 40A бр. 1 20,00 лв. 5,00 лв. 25,00 лв.
  Предпазители C60N 1P 16A бр. 1 5,00 лв. 5,00 лв. 10,00 лв.
  Предпазители C60N 1P 20A бр. 6 5,00 лв. 5,00 лв. 60,00 лв.
  Предпазители C60N 1P 32A бр. 1 5,00 лв. 5,00 лв. 10,00 лв.
  Предпазители C60N 1P 25A бр. 1 5,00 лв. 5,00 лв. 10,00 лв.
  Кутия 24 позиции   1 60,00 лв. 35,00 лв. 95,00 лв.
  Дефектнотокови защити Vigi 16 A 30mA бр. 5 55,00 лв. 5,00 лв. 300,00 лв.
  Дефектнотокови защити Vigi 25A 30mA бр. 1 55,00 лв. 5,00 лв. 60,00 лв.
  Предпазители C60N 3P 32A бр. 1 20,00 лв. 5,00 лв. 25,00 лв.
  Предпазители C60N 1P 16A бр. 1 5,00 лв. 5,00 лв. 10,00 лв.
  Предпазители C60N 1P 20A бр. 3 5,00 лв. 5,00 лв. 30,00 лв.
  Кутия 24 позиции   1 40,00 лв. 20,00 лв. 60,00 лв.
             
2 Кабел тип СВТ 3х1.5 mm2 м. 180 1,10 лв. 1,10 лв. 396,00 лв.
3 Кабел тип СВТ 3х2.5 mm2 м. 300 1,60 лв. 1,30 лв. 870,00 лв.
4 Кабел тип СВТ 3х4 mm2 м. 28 2,70 лв. 1,50 лв. 117,60 лв.
5 Кабел тип СВТ 5х6mm м. 10 6,10 лв. 2,00 лв. 81,00 лв.
6 Кабел тип САХ-ВО 4х16mm2 - ел. захр. кабел от табло мерене до АТ 1  м. 70 4,00 лв. 2,00 лв. 420,00 лв.
7 Заземителен проводник с жълто-зелена изолация ПВ А2 1х16 mm2 м. 10 2,80 лв. 1,00 лв. 38,00 лв.
8 Аплик с порцеланова основа, IP 44, 1х60 W, л. н. ж. бр. 5 8,50 лв. 8,00 лв. 82,50 лв.
9 Висяща фасунга, 3x20W бр. 9 1,20 лв. 1,50 лв. 24,30 лв.
10 Плафониера, IP 21 бр. 5 9,60 лв. 7,00 лв. 83,00 лв.
11 Луминесцентна лампа, 1x36W, IP21 бр. 4 15,60 лв. 7,00 лв. 90,40 лв.
12 Стенен аплик с ключ , IP 21 бр. 8 5,00 лв. 8,00 лв. 104,00 лв.
13 Халогенна лампа тип „Луна“, за баня, IP44 бр. 6 4,20 лв. 6,00 лв. 61,20 лв.
14 Вентилатор за бяна, IP44 бр. 2 25,00 лв. 9,00 лв. 68,00 лв.
15 Гофрирана тръба м. 530 0,23 лв. 1,60 лв. 969,90 лв.
16 Контакт “Шуко”, 220 V, единичен бр. 21 6,00 лв. 2,00 лв. 168,00 лв.
17 Контакт “Шуко”, 220 V, единичен, противовлажен, IP44 бр. 3 9,00 лв. 2,00 лв. 33,00 лв.
18 Контакт “Шуко”, 220 V, двоен бр. 11 7,50 лв. 3,00 лв. 115,50 лв.
19 Твърда връзка бр. 4 3,50 лв. 3,00 лв. 26,00 лв.
20 Бойлерно табло бр. 1 7,00 лв. 5,00 лв. 12,00 лв.
21 Ключ обикновен, сериен, девиаторен бр. 22 5,60 лв. 1,50 лв. 156,20 лв.
22 Стоманена поцинкована шина 40/4 mm м. 20 4,00 лв. 2,50 лв. 130,00 лв.
23 Обло желязо ф8mm м. 40 2,00 лв. 2,50 лв. 180,00 лв.
24 Прътов конвенционален мълниезащитен приемник  бр. 1 65,00 лв. 40,00 лв. 105,00 лв.
25 Комплект заземителна уредба бр. 2 45,00 лв. 50,00 лв. 190,00 лв.
26 Рязане Канал за гофрирана тръба в тухла м. 400 0,00 лв. 1,50 лв. 600,00 лв.
27 Дупки конзолни кутии бр. 80 0,00 лв. 1,00 лв. 80,00 лв.
28 Дупки рзклонителни кутии бр. 40 0,00 лв. 2,00 лв. 80,00 лв.
29 Монтаж  разклонителни кутии бр. 40 0,00 лв. 7,00 лв. 280,00 лв.
30 Монтаж конзолни кутии бр. 80 0,00 лв. 1,00 лв. 80,00 лв.
          сума с ДДС  6 891,60 лв.
Вие сте тук:Home За нас БЕЗ КАТЕГОРИЯ Пимерна оферта за електроинсталация 2013г