ЕЛ ИНС ПРОЕКТ изгражда заземителни системи за електротабла, мълниеприемници, машини и др.

Изграждането на една заземителна система е задължителен елемент от всяка електроинсталация. Нейната основна функция  е да може да отвежда електрическия заряд към земната повърхност. За да може да се случва това е важно съпротивлението при отвеждане на този заряд да е възможно в най-малки граници. Тези граници са определени нормативно и са различни за различните типове електроинсталации и съоръжения. Постигането на това ниско съпротивление основно зависи от електропроводимостта на почвата. при почви със слаба електропроводимост се използват дълбочини електроди които понякога се забиват и на дълбочини > 10м. Идеята за това е в дълбочина да се срещне почва с по-голяма  постоянна електропроводимост. Друг метод е да се увеличава контактната площ на електродите с почвата .Това се постига с електроди си голяма контактна площ,  обикновено това са  медни или други метални плочи защитени от корозия. За да се подобри проводимоста се използват и специални  графитни електроди, активни електроди които представляват медни тръби пълни с минерален смес или подобрители на почвата специално разработени за  тази цел. 

tn ured-za-zemno

В повечето случаи ниско заземително съпротивление под 10 Ома се  постига със стандартни  поцинковани заземителни колове с дължина до 2м. Желателно е тези електроди да са по 3 броя за всеки заземител и да са разположени на еднакво разстояние един от друг и това разстояние да е приблизително равно на 3м.  Друга важна особеност е използването на висококачествени заземителни електроди с добра корозиоустойчивост. Важно е елементите с галванично цинково покрити да са горещо поцинковани с по-голяма дебелина на цинковото покритие което да гарантира дълъг експлоатационен период.tn zazemitelna-instalaciqВсеки един заземител трябва да звършва в клемна кутия с възможност за разкачване и проверка на съпротивлението, която трябва да се извършва периодично във времето. Мястото  вида и разположението на тази клемна кутия се указват  в проекта, най често те се разполагат на фасадите с височина  около 1,5м.Тази височина  се съобразява с  архитектурния вид на фасадата и може да се променя. При липса на възможност тя да се положи на фасадата може да се използват и специални клемни кутии които се разполагат на нивото на терена.Важно е всички елементи  от заземителната система да са обединени с цел изравняване на  потенциалните разлики на сградата.

При сгради с по голяма площ се изгражда и специална система за изравняване на потенциалите на сградата. То в най общи линии  представлява мрежа от проводими елементи, най често метални поцинковани шини разположени през определено разстояние които се полагат върху фундаментната плоча  и обединяват всички заземители в една обща система.

 

Вие сте тук:Home ЗАЗЕМИТЕЛНИ СИСТЕМИ