ЕЛ ИНС ПРОЕКТ- ЕООД - изгражда конвенционални мълниеприемни защити  и мълниезащити с изпреварващо действие.


 проектиране и изграждане на:

 • мълниезащитни уредби с конвенционални мълниеприемници;
  мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие;
  заземителни уредби;
  защити от пренапрежения /аресторни защити/.
 • доставка на всички необходими градивни елементи и материали за изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби по конкретна спецификация.
Изгражданите от нас системи отговарят на:
 • НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.
 • БДС EN 62305 части 1-4 / 2006;
 • Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 • Наредба №3 "ПУЕУ, ПБТ";
 • Наредба №4 "За проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради" и други действащи български нормативни документи.

 

 

Вие сте тук:Home МЪЛНИЕЗАЩИТНИ СИСТЕМИ