ЕЛ ИНС ПРОЕКТ извършва поддръжка на електроинсталациите в сгради срещу абонамент.

Изготвяме индивидуална оферта  за всеки наш клиент съгласно неговите изисквания и текущото  състоянието на действашата електроинсталация.Първоначално се прави оглед на цялата сграда и се планират неотложните мерки по въвеждането на електроинсталациите съгласно нормативните уредби за безопастност на електроинсталациите и електрооборудването в сгради.Прави се оферта за отстраняване на  тези неизправности, след което се предлга договор от наша страна за бъдеща поддръжка.

Извършваме поддръжка на: 

  • Осветителните  инсталации в сградата. Тази подръжка се състои  в периодичен преглед на състоянието на  осветителната ел инсталация  и подмяна на дефектирали осветителни тела .
  • Силовите инсталации в сградатата . Тази подръжка се състои в периодичния преглед на  контактните излази .Проверка за заземяването на контактите и нормалната работа на дефектнотоковите защити, отстраняване на текущи повреди.
  • Заземителни и мълниеотводните системи на сградата.
  • Слаботоковите инсталации (звънчви , домофонни ,видеодомофонни , СОТ , видеонаблюдение и контрол на достъпа).
  • Поддръжка на електротабла и електрооборудване.

Цените за поддръжка на сградни електроинсталации  са в диапазона от  0,2 лв/квм до 1лв кв/м в зависимост от РЗП на сградата видовете инсталации и тяхното текущо състояние.Вие сте тук:Home СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ