Цени за обекти с РЗП до 100кв.м или стойност на възложените работи от 200лв до 2000лв 
ценова листа 2014г-изготвил инж.Б. Личев-тел:0878 650 521

I.Направа на дупки и улеи в бетон 

вид работа мярка цена
Направа на дупка за конзолна кутия в бетон                                                                                          бр 6,50 лв.
Направа на дупка за разклонителна кутия в бетон бр 8,50 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 8мод. бр 10,40 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 12мод. бр 15,60 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 18мод. бр 23,40 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 24мод. бр 31,20 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 36мод. бр 46,80 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло 1600кв.см бр 49,40 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло 5000кв.см бр 156,00 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло 10000кв.см бр 234,00 лв.
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 10мм бр 2,60 лв.
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 20мм бр 5,20 лв.
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 32мм бр 10,40 лв.
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 10 бр 3,90 лв.
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 20 бр 7,80 лв.
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 32 бр 13,00 лв.
Направа канал за кабел  в бетон  до  ф 10 м 3,90 лв.
Направа канал за кабел/ гофре  до ф 16 м 5,20 лв.
Направа канал за гофре до ф 23 м 6,50 лв.
Направа канал за гофре до ф 29 м 7,80 лв.

II.Направа на дупки,улеи  и отвори в тухла/итонг/гипскартон

вид работа мярка цена
Направа на дупка за конзолна кутия в тухла/итонг/гипскартон бр 1,95 лв.
Направа на дупка за разклонителна кутия в тухла/итонг/гипскартон бр 3,25 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 8мод бр 5,20 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 12мод бр 7,80 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 18мод бр 11,70 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 24мод бр 15,60 лв.
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 36мод бр 23,40 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  1 600кв.см бр 20,80 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  5 000кв.см бр 26,00 лв.
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  10 000кв.см бр 39,00 лв.
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 10мм бр 0,65 лв.
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 20мм бр 1,30 лв.
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 32мм бр 2,60 лв.
Направа канал за кабел  в тухла итонг/гипскартон  до  ф 10 м 1,95 лв.
Направа канал за кабел/ гофре в тухла итонг/гипскартон  до ф 16 м 2,60 лв.
Направа канал за гофре в тухла итонг/гипскартон  до ф 23 м 3,25 лв.
Направа канал за гофре в тухла итонг/гипскартон   до ф 29 м 3,90 лв.

III.Полагане и изтегляне на кабели и проводници

вид работа мярка цена
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,39 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,46 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,59 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,85 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 1,17 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 1,56 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 1,69 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 2,60 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 3,25 лв.
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 4,55 лв.
Изтегляне на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,78 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х1мм м 0,78 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х1,5мм м 0,91 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х2,5мм м 1,04 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х4мм м 1,17 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х1мм м 1,04 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х1,5мм м 1,17 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х2,5мм м 1,30 лв.
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х4мм м 1,56 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,72 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,85 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,98 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 1,08 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 1,24 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 1,30 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 1,69 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 2,41 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 3,25 лв.
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 3,84 лв.
Монтиране на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 1,04 лв.
Полагане на кабел или проводник в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,59 лв.
Полагане на кабел или проводник в каб канал/скара  със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,72 лв.
Полагане на кабел или проводник в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,85 лв.
Полагане на кабел или проводник  в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,98 лв.
Полагане на кабел или проводник в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 10мм м 1,04 лв.
Полагане на кабел или проводник в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 16мм м 1,11 лв.
Полагане на кабел или проводник  в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 25мм м 1,43 лв.
Полагане на кабел или проводник  в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 32мм м 1,95 лв.
Полагане на кабел или проводник  в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 50мм м 2,21 лв.
Полагане на кабел или проводник  в каб канал/скара със сумарно сечение на жилата до 100мм м 2,41 лв.
Полагане на слаботоков кабел  в каб канал или скара (RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,91 лв.

IV.Полагане на ПВЦ  тръби

вид работа мярка цена
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф11 м 1,44 лв.
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф13 м 1,69 лв.
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф16 м 1,92 лв.
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф18 м 2,17 лв.
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф23 м 2,41 лв.
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под ф29 м 2,89 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф16 м 3,50 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф25 м 4,00 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф32 м 5,00 лв.
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф50 м 6,00 лв.

VI.Монтаж на кабелни скари 

вид работа мярка цена
Монтаж на кабела скара  100/100мм м 6,50 лв.
Монтаж на кабела скара 200/100мм м 7,15 лв.

VI.Монтаж на кабелни канали

вид работа мярка цена
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 20/20мм м 3,90 лв.
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 60/60мм м 4,55 лв.
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/60мм м 5,20 лв.
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 200/100мм м 6,50 лв.

VII.Прозвъняване, връзки,сухи разделки на кабели

вид работа мярка цена
Прозвъняване и връзване на проводници бр 0,52 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 10 кв/мм бр 1,82 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 25кв/мм бр 2,99 лв.
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 50кв/мм бр 3,64 лв.
Свързване на проводник  към съоражение до 2,5 кв/мм бр 0,73 лв.
Свързване на проводник  към съоражение до 4кв/мм бр 0,96 лв.
Свързване на проводник  към съоражение до 10кв/мм бр 1,81 лв.
Свързване на проводник  към съоражение до 25кв/мм бр 3,61 лв.

VIII.Монтажни работи 

вид работа мярка цена
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за скрит монтаж бр 3 лв.
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за открит монтаж бр 4,50 лв.
Монтаж на присъединителна кутия за ел. Печка бр 3,50 лв.
Монтаж на трифазен контакт бр 6,50 лв.
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за скрит монтаж бр 2,60 лв.
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за открит монтаж бр 3,90 лв.
Монтаж бойлерно табло бр 9,00 лв.
Монтаж на осов вентилатор за баня бр 15,00 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със 8 позиции бр 10,50 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  12 позиции бр 15,50 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  18 позиции бр 23,50 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  24 позиции бр 31,00 лв.
Монтаж на кутия АТ. табло  със  36 позиции бр 46,00 лв.
Монтаж на етажна разпределителна кутия за слаботокова инсталация 20/35 бр 25,00 лв.
Монтаж на главно слаботоково табло  60/90 бр 70,00 лв.
Монтаж на монофазен предпазител бр 7,00 лв.
Монтаж на трифазен предпазител бр 12,00 лв.
Монтаж на монофазна ДТЗ. бр 13,00 лв.
Монтаж на трифазна ДТЗ бр 15,50 лв.
Монтаж електромер монофазен  бр 15,50 лв.
Монтаж електромер трифазен бр 25,00 лв.
Монтаж на главен трифазен изключвател  за монтаж на монтажна плоча до 100А бр 30,00 лв.
Монтаж на конзолна кутия за скрита инсталация бр 1,95 лв.
Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация бр 2,30 лв.
Монтаж на ПКОМ разклонителна кутия бр 4,55 лв.
Монтаж на осветително тяло тип аплик бр 10,40 лв.
Монтаж на осветително тяло тип плафониера бр 11,70 лв.
Монтаж на осветително тяло тип луна бр 9,10 лв.
Монтаж на осветително тяло тип луна голяма бр 11,70 лв.
Монтаж на адаптор 220/12V за луни бр 7,80 лв.
Монтаж на евакуационно осветление бр 13,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 4х18w в растерен таван бр 15,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х18w в растерен таван бр 13,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 13,60 лв.
Монтаж на осветително тяло4х18w открит монтаж бр 18,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 1х18w открит монтаж бр 10,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 11,00 лв.
Монтаж на осветително тяло2х36w открит монтаж бр 13,00 лв.
Монтаж на осветително тяло 2х58w открит монтаж бр 15,60 лв.
Монтаж на влагозащитена плафониера бр 11,70 лв.
Монтаж прожектор 100W бр 14,00 лв.
Монтаж прожектор 500W бр 26,00 лв.
Монтаж на осветително тяло тип полилей до 5 лампи бр 30,00 лв.
Монтаж стенна фасунга  бр 3,20 лв.
Монтаж на теливизиона розетка бр 3,20 лв.
Монтаж на телефона розетка бр 3,50 лв.
Монтаж на интернет розетка бр 4,00 лв.
Монтаж на домофонна слушалка бр 15,00 лв.
Монтаж на домофонно табло до 25 абоната бр 45,50 лв.
Монтаж на висяща фасунга бр 1,50лв
Монтаж звънчев бутон бр 2,50 лв.
Монтаж на видеокамера в закрити помещения бр 26,00 лв.
Монтаж на датчик за движение бр 15,60 лв.
Монтаж на клавиатура за контрол на достъпа бр 26,00 лв.
Монтаж на  акустичен датчик бр 15,60 лв.
Монтаж противопожарен датчик бр 15,60 лв.
Монтаж на основа за противопожарен датчик бр 15,60 лв.
Монтаж на изнесен светл сигнализатор бр 10,40 лв.
Монтаж на пожароизвестителна централа бр 130,00 лв.

IX.Приблизителни уедрени цени за излази

вид работа мярка цена
Лампен излаз до 4м бр 10,40 лв.
Лампен излаз до 6м бр 11,70 лв.
Лампен излаз до 8м бр 14,30 лв.
Лампен излаз до 10м бр 15,60 лв.
Лампен излаз до 12м бр 16,90 лв.
Контактен излаз до 4м бр 11,70 лв.
Контактен излаз до 6м бр 14,30 лв.
Контактен излаз до 8м бр 16,90 лв.
Контактен излаз до 10м бр 18,85 лв.
Контактен излаз до 12м бр 20,80 лв.

X.Приблизителни уедрени цени на точка

вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на точка. бр 8,00 лв.

XI.Приблизителни уедрени цени на РЗП.

вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на квадратура РЗП . кв/м 15,00 лв.
Вие сте тук:Home Цена ел инсталации апартамент