Цени за обекти с РЗП до 500кв.м или стойност на възложените работи от 2000лв до 5000лв 
ценова листа 2014г-изготвил инж.Б. Личев-тел:0878 650 521

I.Къртачни работи в бетонови конструкции.

вид работа мярка  цена         
Направа на дупка за конзолна кутия в бетон                                                                                    бр 5,00 лв
Направа на дупка за разклонителна кутия в бетон бр 7,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 8мод. бр 8,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 12мод. бр 12,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 18мод. бр 18,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 24мод. бр 24,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в бетон за 36мод. бр 36,00 лв
Направа на дупка за  метално разпределително табло 1600кв.см бр 38,00 лв
Направа на дупка за  метално разпределително табло 5000кв.см бр 120,00 лв
Направа на дупка за  метално разпределително табло 10000кв.см бр 180,00 лв
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 10мм бр 2,00 лв
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 20мм бр 4,00 лв
Пробиване на отвор в бетонна  плоча до    ф 32мм бр 8,00 лв
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 10 бр 3,00 лв
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 20 бр 6,00 лв
Пробиване на отвор в бетонна стена до ф 32 бр 10,00 лв
Направа канал за кабел  в бетон  до  ф 10 м 3,00 лв
Направа канал за кабел/ гофре  до ф 16 м 4,00 лв
Направа канал за гофре до ф 23 м 5,00 лв
Направа канал за гофре до ф 29 м 6,00 лв

II.Направа на дупки и отвори в тухла/итонг/гипскартон

вид работа мярка цена
Направа на дупка за конзолна кутия в тухла/итонг/гипскартон бр 1,50 лв
Направа на дупка за разклонителна кутия в тухла/итонг/гипскартон бр 2,50 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 8мод. бр 4,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 12мод. бр 6,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 18мод. бр 9,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 24мод. бр 12,00 лв
Направа на дупка за апартаментно табло в тухла/итонг/гипскартон за 36мод. бр 18,00 лв
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  1 600кв.см бр 16,00 лв
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  5 000кв.см бр 20,00 лв
Направа на дупка за  метално разпределително табло в тухла  10 000кв.см бр 30,00 лв
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 10мм бр 0,50 лв
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 20мм бр 1,00 лв
Пробиване на отвор в стена тухла/итонг/гипскартон  до  ф 32мм бр 2,00 лв
Направа канал за кабел  в тухла итонг/гипскартон  до  ф 10 м 1,50 лв
Направа канал за кабел/ гофре в тухла итонг/гипскартон  до ф 16 м 2,00 лв
Направа канал за гофре в тухла итонг/гипскартон  до ф 23 м 2,50 лв
Направа канал за гофре в тухла итонг/гипскартон   до ф 29 м 3,00 лв

III.Полагане и изтегляне на кабели и проводници

вид работа мярка цена
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,29 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,35 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,45 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,65 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 0,90 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 1,19 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 1,35 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 1,98 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 2,70 лв
Изтегляне на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 3,60 лв
Изтегляне на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,60 лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х1мм м 0,60 лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х1,5мм м 0,70 лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х2,5мм м 0,80 лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 2х4мм м 0,90 лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х1мм м 0,80 лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х1,5мм м 0,9 лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х2,5мм м 1.00лв
Полагане на мостов кабел  ПВВМ-Б1 3х4мм м 1,2 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,56 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,65 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,74 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,83 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 10мм м 0,93 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 16мм м 1,02 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 25мм м 1,30 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 32мм м 1,85 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 50мм м 2,41 лв
Монтиране на кабел или проводник със сумарно сечение на жилата до 100мм м 2,96 лв
Монтиране на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,80 лв
Полагане на кабел на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 1мм м 0,46 лв
Полагане на кабел на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 2мм м 0,56 лв
Полагане на кабел  на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 3мм м 0,65 лв
Полагане на кабел на скара или в каб. канал със сумарно сечение на жилата до 6мм м 0,74 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 10мм м 0,78 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 16мм м 0,83 лв
Полагане на кабел на скара или кабен канал със сумарно сечение на жилата до 25мм м 1,11 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 32мм м 1,48 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 50мм м 1,67 лв
Полагане на кабел на скара или каб. канал със сумарно сечение на жилата до 100мм м 1,85 лв
Полагане на слаботоков кабел(RG,RK,UTP,FTP и др.) м 0,70 лв

IV.Полагане на ПВЦ и стоманени тръби

вид работа мярка цена
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф11 м 0,63 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф13 м 0,72 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф16 м 0,81 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф18 м 0,90 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф23 м 0,99 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф29 м 1,26 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф32 м 1,44 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф40 м 1,80 лв
Полагане гофрирана тръба по арматурна заготовка или скари ф50 м 2,31 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф 11 м 1,11 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф13 м 1,30 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф16 м 1,48 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф18 м 1,67 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф23 м 1,85 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф29 м 2,22 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф32 м 2,50 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/таван/под   ф40 м 2,78 лв
Полагане гофрирана тръба открито по стена/тавам/под   ф50 м 3,24 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф16 м 3,31 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до  ф25 м 2,63 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф32 м 3,42 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф50 м 4,35 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф75 м 5,48 лв
Полагане ПВЦ тръби открито по стени до ф110 м 5,92 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф16 м 2,50 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф25 м 2,78 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф32 м 3,15 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф50 м 3,70 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф75 м 3,98 лв
Полагане ПВЦ тръби по стоманена конструкция  до ф110 м 4,63 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до ф16 м 2,39 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до ф25 м 3,24 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до ф32 м 3,33 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до 50 м 3,56 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до ф75 м 4,10 лв
Полагане ПВЦ тръби в канали и изкопи  до ф110 м 4,59 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 1/2'' м 4,63 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 3/4'' м 5,09 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 1'' м 5,55 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 1 1/2'' м 6,01 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 2'' м 7,40 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 2 1/2'' м 8,33 лв
Полагане на стоманени тръби открито по стени  до 3'' м 9,25 лв

V.Полагане шина  , мълниеотвеждащо въже,заземители

вид работа мярка цена
Набиване на заземителен кол  правоъгълен   и дължина  до 1.5м бр 25,00 лв
Набиване на заземителен кол  кръгл с ф до 40мм  и дължина  до 1.5м  бр 15,00 лв
Полагане на поцинкована шина 30/3мм м 3,00 лв
Полагане на поцинкована шина 40/4мм м 4,00 лв
Монтаж  на ревизионна клеймна кутия бр 9,00 лв
Монтаж на бетоно желязо,алуминиев или меден проводник -ф 10мм м 3,00 лв
Монтаж на мълниепримен прът  бр 60,00 лв
Монтаж на мълниепримен прът  бр 80,00 лв
Ръчно  изкопаване на канал в почва със размери (дълбочина/ширина) м 14,00 лв

VI.Монтаж на кабелни скари 

вид работа мярка цена
Монтаж на кабела скара 100/60мм м 5,00 лв
Монтаж на кабела скара  200/100мм м 5,50 лв
Монтаж на кабела скара  300/100мм м 6,00 лв
Монтаж на кабела скара  400/100мм м 6,50 лв

VI.Монтаж на кабелни скари 

вид работа мярка цена
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 20/20мм м 3,00 лв
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 60/60мм м 3,50 лв
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/60мм м 4,00 лв
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 200/100мм м 5,00 лв

VII.Прозвъняване, връзки,сухи разделки на кабели

вид работа мярка цена
Прозвъняване и връзване на проводници бр 0,40 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 10мм2 бр 1,39 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 25мм2 бр 2,31 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 50мм2 бр 2,78 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 125мм2 бр 3,24 лв
Направа на суха разделка на кабел със сбор на жилата до 250мм2 бр 4,16 лв
Свързване на проводник  към съоражение до 4мм2 бр 0,56 лв
Свързване на проводник  към съоражение до 10мм2 бр 0,74 лв
Свързване на проводник  към съоражение до 16мм2 бр 1,39 лв
Свързване на проводник  към съоражение до 25мм2 бр 2,78 лв
Свързване на проводник  към съоражение до 50мм2 бр 5,55 лв
Свързване на проводник  към съоражение до 125мм2 бр 9,25 лв

VIII.Монтажни работи 

вид работа мярка цена
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за скрит монтаж бр 2,50 лв
Монтаж на контакт монофазен тип шуко за открит монтаж бр 3,50 лв
Монтаж на присъединителна кутия за ел. Печка бр 3,00 лв
Монтаж на трифазен контакт бр 5,00 лв
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за скрит монтаж бр 2,00 лв
Монтаж на ключ за осветление (еденичен,сериен,девиаторен) за открит монтаж бр 3,00 лв
Монтаж бойлерно табло бр 7,00 лв
Монтаж на осов вентилатор за баня бр 12,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло  със 8 позиции бр 8,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло  със  12 позиции бр 12,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло  със  18 позиции бр 18,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло  със  24 позиции бр 24,00 лв
Монтаж на кутия АТ. табло  със  36 позиции бр 36,00 лв
Монтаж на метално табло кутия  до 100/200см върху  фундамент или на стена бр 150,00 лв
Монтаж на етажна разпределителна кутия за слаботокова инсталация 20/35 бр 20,00 лв
Монтаж на главно слаботоково табло  60/90 бр 60,00 лв
Монтаж на монофазен предпазител бр 6,00 лв
Монтаж на трифазен предпазител бр 10,00 лв
Монтаж на монофазна ДТЗ. бр 12,00 лв
Монтаж на трифазна ДТЗ бр 15,00 лв
Монтаж електромер монофазен  бр 15,00 лв
Монтаж електромер трифазен бр 20,00 лв
Монтаж на главен трифазен изключвател  за монтаж на монтажна плоча до 100А бр 30,00 лв
Монтаж на конзолна кутия за скрита инсталация бр 1,50 лв
Монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация бр 2,00 лв
Монтаж на ПКОМ разклонителна кутия бр 3,50 лв
Монтаж на осветително тяло тип аплик бр 8,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип плафониера бр 9,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип луна бр 7,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип луна голяма бр 9,00 лв
Монтаж на адаптор 220/12V за луни бр 6,00 лв
Монтаж на евакуационно осветление бр 10,00 лв
Монтаж на осветително тяло 4х18w в растерен таван бр 12,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х18w в растерен таван бр 10,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 12,00 лв
Монтаж на осветително тяло4х18w открит монтаж бр 14,00 лв
Монтаж на осветително тяло 1х18w открит монтаж бр 8,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х18w открит монтаж бр 9,00 лв
Монтаж на осветително тяло2х36w открит монтаж бр 10,00 лв
Монтаж на осветително тяло 2х58w открит монтаж бр 12,00 лв
Монтаж на влагозащитена плафониера бр 9,00 лв
Монтаж прожектор 100W бр 11,00 лв
Монтаж прожектор 500W бр 20,00 лв
Монтаж на парково осветително тяло до Н=1м бр 20,00 лв
Монтаж на парково осветително тяло до Н=2м бр 50,00 лв
Монтаж на осветително тяло тип полилей до 5 лампи бр 25,00 лв
Монтаж на стенна фасунга  бр 2,50 лв
Монтаж на висяща фасунга бр 1,50лв
Монтаж на теливизиона розетка бр 2,50 лв
Монтаж на телефона розетка бр 3,00 лв
Монтаж на интернет розетка бр 3,50 лв
Монтаж на контролен съединител 150/150/65 за земно бр 15,00 лв
Монтаж на домофонна слушалка бр 12,00 лв
Монтаж на домофонно табло до 25 абоната бр 35,00 лв
Монтаж на домофонно табло до 50 абоната бр 55,00 лв
Монтаж на ел. Магнитен насрещник бр 15,00 лв
Монтаж домофонна централа бр 20,00 лв
Монтаж звънчев бутон бр 1,85 лв
Монтаж на видеокамера на открито бр 30,00 лв
Монтаж на видеокамера в закрити помещения бр 20,00 лв
Монтаж на датчик за движение бр 12,00 лв
Монтаж на клавиатура за контрол на достъпа бр 20,00 лв
Монтаж на  акустичен датчик бр 12,00 лв
Монтаж противопожарен датчик бр 12,00 лв
Монтаж на основа за противопожарен датчик бр 12,00 лв
Монтаж на изнесен светл сигнализатор бр 8,00 лв
Монтаж на пожароизвестителна централа бр 100,00 лв

IX.Приблизителни уедрени цени за излази

вид работа мярка цена
Лампен излаз до 4м бр 8,00 лв
Лампен излаз до 6м бр 9,00 лв
Лампен излаз до 8м бр 11,00 лв
Лампен излаз до 10м бр 12,00 лв
Лампен излаз до 12м бр 13,00 лв
Контактен излаз до 4м бр 9,00 лв
Контактен излаз до 6м бр 11,00 лв
Контактен излаз до 8м бр 13,00 лв
Контактен излаз до 10м бр 14,50 лв
Контактен излаз до 12м бр 16,00 лв

X.Приблизителни уедрени цени на точка

вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на точка. бр 7,00 лв

XI.Приблизителни уедрени цени на РЗП.

вид работа мярка цена
Цена направа на ел инсталация на квадратура РЗП . кв/м 15,00 лв
Вие сте тук:Home Цена ел. инсталия къща