ДЪРВЕНИ КЪЩИЗа изграждането на сглобяемите къщи по финландската строителна система от дървени оцилиндровани греди/трупи/, се използва висококачествена иглолистна дървесина-ела; бор; смърч; кедър; лиственица.

Първият етап от подготовката е оцилиндроването на трупите. Дървените трупи се фрезоват върху специални автомати с вихрови глави, вследствие на която обработка се получава цилиндрично калиброване на гредата по цялата и дължина/ до 6 метра/на нужния диаметър,както и се фрезова едновременно и избрания профил на сечението. Диаметъра на оцилиндроване може да варира от 160 до320 мм съгласно избраното технологично оборудване. Така оцилиндрованите греди се оразмеряват, като се фрезоват леглата на напречните връзки и се обработват с високо качествени импрегнати, осигуряващи защита на дървесината срещу поражения от насекоми, термити и гниене, причинено от гъбички, както и срещу така нареченото "синьо оцветяване".

След изпълнението на бетоновия фундамент, започва полагането на основите на къщата от дървени трупи. Основите се нивелират и се анкерират за фундамента.

Стените се изграждат от взаимно кръстосани в краищата греди с диаметър от 220 мм, който диаметър е най-подходящ за нашата климатична зона. По този начин се оформят разпределението на помещенията.
Дървените сгради имат олекотена конструкциа. Масата им е 15 пъти по-ниска от тази на конвенционалното строителство. За това са идеални за строителство в зони със свлачища и терени с по-слаба носеща способност.
Уникалната структура на стените от дървени трупи, както и изолацията между гредите е с пъти по-висок коефициент на звуконепроницаемост и топлоизолация.

 

 В технологичен и организационен план процеса на изграждане на къщи от масивни оцилиндровани трупи се разделя на три основни етапа:

I етап - Изготвяне и съгласуване на идейния проект с възложителя-собственика; съгласуване на къщата и подписване на договор за изработка и изпълнение на къщата.

Необходимо е технологично време от два до три месеца от финансовото стартиране на поръчката за изработване и доставяне на елементите по конструкцията - оцилиндрованите трупи.

През този период клиента изработва,чрез проектанско бюро, пълен комплект документация и изгражда фундамента - плочата на къщата

II етап - Изграждане на конструкцията и покрива с керемиди или друг вид покривни елементи.

Следва един технологичен престой от 3 до 5 месеца, през което време трупите отдават излишната влага чрез процеса естествено сушене на открито. За този период конструкцията окончателно "сляга" и заема своята геометрия. Продължителността на този технологичен престой зависи от климата- лятото е по-къс, зимата - по-дълъг.

III етап- Довършителни работи.

Тук следват процесите: полагане на ЕЛ. и ВиК инсталациите; шлифоване, импрегниране и лакиране на всички елементи; външно фугиране на къщата; монтаж на дограмата; полагане на дюшеме и обшивки; монтаж на стълба(ако има такава); монтаж на вратите.

Инсталациите се поместват основно в пространствата между стените и пода. Ел. инсталацията е скрита и се полага от специален двойно изолиран проводник във гофрирана, пожароустойчива полипропиленова тръба. ВиК тръбите са от полипропилен, които отговарят на всички стандарти и изисквания, не корозират и не задържат утайки.

Използват се продукти на световно известни фирми, производители на изолация от минерална вата. С уникалните си свойства - топлоизолация, звукопоглъщане, водо и влагоустойчивост, паропроницаемост – изолацията- е предпоставка и допринася за комфорта и сигурността на къщите от оцилиндровани трупи.

Изпълнеие на покрива. Той може да бъде от: керемиди, битумни керемиди, воалит и др. Ние препоръчваме покрива да бъде от профилирана ламарина, двустранно горещо поцинкована със полиестерно покритие модел ' SIGLA '. Това е най-удачното възприето решение и изпълнеие на покриви за този тип къщи.
Дограмата е дървена със стъклопакет, отговаряща на всички европейски изисквания за термо и шумоизолация.
Дървената конструкция и дограмата образуват естествен термомост, предотвратяващ образуването на конденз
Шлайфането, байцването и лакирането с УВ и противопожарни лакове в желаните цветове, придават на къщата видът, за който сте мечтали.

 

Нискоенергиен дом

В този тип къщи, в резултат на материалите и конструкцията, се постига много по-добра топлопроводимост в сравнение с конвенционалното строителство. Стойностите на обобщения коефициент на топлопреминаване / стени, подове, тавани / са близки до тези на нискоенергийните домове. К = 0.65 - 0.75 W на кв.м по К.
Това, от своя страна, предполага разход на енергия за отопление и охлаждане по-нисък с 35-40% в сравнение с конвенционалното строителство. Към този факт добавяме и добрата топлоизолация и ниската инертност на външната конструкция, които позволяват бързото затопляне и охлаждане на помещенията с минимален разход на енергия.

 

 

Устойчивост на пожар и заметръс

Дори на пръв поглед да ви се стори невероятно, домовете от масивно дърво на практика са толкова устойчиви при пожар и земетресение, колкото и железобетонните конструкции. Това се постига в резултат на използваните при обработката aнти септични химични продукти с доказани качествени показатели. 
Олекотената конструкция ги прави по-устойчиви при земетръс и по-подходящи за зони с по-слаба носеща способност.

Вие сте тук:Home Дървени къщи