Ел Инс  Проект изпълнява следните видове  ел. инсталации според начина им на изпълнение и тяхното предназначение

По видове Начин на изпълнение Къде намират приложение
1 2 3 4
Скрито изпълнение  Сменяеми електроинсталации положени в тръби бергманови Осветителни и силови инсталации в по стари сгради
твърди и гофрирани ПВЦ осветителни и силови инсталации в жилищни и производствени помещения
Газови  Силови и осветителни инсталации в производствени помещения с повишена  риск от пожароопасност и взривоопастност
положени в канали  в зидарията В зидарии 
в панелите при фабрични панели
положени в технологични отвори и  При съвременото строителство
В кабелни канали и цокли Различни видове инсталации, положени съвместно в
цоклите между пода и стените.
Несменяеми ел. инсталации Под слоя мазилка При новостроящи се сгради
В бразди, направени в мазилката При подмяна на електроинсталации и направата на нови при построени сгради
В цепнатини между панелите При панелно строителство
В стените При направа на канали и улеи  в стените
Открито изпълнение Ел. инсталации с голи проводници Върху изолатори или ролки Външни инсталации много рядко вътрешни. 
Ел инсталации с изолирани проводници Върху изолатори или ролки Външни инсталации много рядко вътрешни. 
Върху стената с пирони и скоби В жилищни и административни сгради без външни въздействия и изисквания за естетичност.
с лепило Използват се специални лепила и силикони
Ел инсталации с изолирани защитени проводници Върху скоби, скари, конструкции По стените и тавана на обществени и производствени помещения
Върху носещи въжета Осветителни  и силови външни и вътрешни инсталации
Ел инсталации с кабели Върху скоби, скари, конструкции По стените и таваните на помещения с достатачна височина.
Върху носещи въжета Силови и осветителни външни и вътрешни инсталации
В тръби и канали По пода на производствени помещения
Ел инсталации  в тръби Бергманови В сухи помещения
Пластмасови Сухи и умерено влажни  помещения
Стоманено-панцерови Влажни, мокри или  с химически агресивна среда.
Газови Взривоопасни и пожароопасни помещения
Вие сте тук:Home ВИДОВЕ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ